/Omosako Panda No3 Shiro-utsuri
Japanse koi Omosako Panda No3  Shiro-utsuri Yonsai 72cm
thekoicompany logo
thekoicompany logo

Omosako Panda No3 Shiro-utsuri

€ 2.650
Female
Shiro-utsuri
72 cm
50 maanden
Omosako
Panda No3

Omosako Panda Jr 3 52 cm Female

;