Japanse koi Omosako Panda No3  Shiro-utsuri Yonsai 71cm
thekoicompany logo
thekoicompany logo

Omosako Panda No3 Shiro-utsuri

€ 2.750
€ 3.500
Female
Shiro-utsuri
71 cm
43 maanden
Omosako
Panda No3

Omosako Panda Jr 3 Female

;