/Sakai Fish Farm Purple Rain Kohaku
Japanse koi Sakai Fish Farm Purple Rain  Kohaku Nisai 58cm
thekoicompany logo
thekoicompany logo

Sakai Fish Farm Purple Rain Kohaku

€ 2.950
Female
Kohaku
58 cm
23 maanden
Sakai Fish Farm
Purple Rain

Inclusief shipment

;