/Sakai Fish Farm SADE Kohaku
Japanse koi Sakai Fish Farm SADE  Kohaku Tosai 25cm
thekoicompany logo
thekoicompany logo

Sakai Fish Farm SADE Kohaku

Unknown
Kohaku
25 cm
11 maanden
Sakai Fish Farm
SADE

incl. azukari eind 2023

;