/Dainichi RedTiger Kohaku
Japanse koi Dainichi RedTiger  Kohaku Tosai 32cm
thekoicompany logo
thekoicompany logo

Dainichi RedTiger Kohaku

€ 875
Unknown
Kohaku
32 cm
11 maanden
Dainichi
RedTiger

incl. transport

;