Japanse koi Yamaju null  Karasugoi Sansai 65cm
thekoicompany logo
thekoicompany logo

Yamaju Karasugoi

€ 3.050
Female
Karasugoi
65 cm
32 maanden
Yamaju

excl. transport

;